Αυτάρκης θεώρηση παραμονής μεταναστών

αυτάρκηςΣύμφωνα με το νόμο του Παναμά-διάταγμα 3 του 2008, αυτό χορηγεί μόνιμη διαμονή σε αιτούντες οι οποίοι έχουν επαρκές εισόδημα για την κάλυψη των εξόδων για όλες τις ανάγκες των οικογενειών τους», ενώ ζουν στη Δημοκρατία του Παναμά. Για να επιλέξουν αυτό το είδος της θεώρησης, ο αιτών μπορεί να επιλέξει μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:

Καθιερώστε μια προθεσμιακή κατάθεση σε μια τράπεζα που βρίσκεται στον Παναμά στο ποσό των US $300000 (ελάχιστο) για μια περίοδο 36 μηνών.

  1. Αγοράστε στο όνομά του, ένα condo, ένα σπίτι ή μια ιδιοκτησία στον Παναμά για το ελάχιστο ποσό US $300000 και παρέχετε την απόδειξη της πηγής και του αθροίσματος των εσόδων με τα οποία θα καλύψει τα έξοδα διαβίωσής του στον Παναμά
  2. Αγοράστε στο όνομά του ή ένα ίδρυμα, ένα condo, ένα σπίτι ή μια ιδιοκτησία στον Παναμά, συν επίσης έχει τρία έτη κατάθεσης χρόνου στο όνομά του, σε μια τράπεζα που βρίσκεται στον Παναμά, για έναν συνδυασμό US $300000, μεταξύ της αξίας της ακίνητης περιουσίας και της κατάθεσης..
  3. Αυτό είναι τέλειο για τους υποψηφίους που επενδύουν στην ακίνητη περιουσία
  4. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν την ιθαγένεια του Παναμά στο μέλλον.

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποιες χώρες ισχύουν και για αυτόν τον τύπο κατοικίας. Η εταιρεία μας δεν λειτουργεί μόνο για τον Παναμά, αλλά και άλλες δικαιοδοσίες υψηλής φήμης.

phone number Call us +507 340-3672