Εγγραφή γιοτ αναψυχής

Σκάφη αναψυχής ή γιοτ μπορούν να καταχωρηθούν κάτω από τη σημαία του Παναμά. Μόλις μια αίτηση για την ναυτιλιακή αρχή του Παναμά έχει γίνει, όλα τα σκάφη αναψυχής θα λάβει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ναυσιπλοΐας ισχύει για 2 χρόνια.

Για να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή σε γιοτ αναψυχής, οι αιτούντες θα υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

phone number Call us +507 340-3672