Εγγραφή αλιευτικών σκαφών

Το ναυτιλιακό μητρώο της Δημοκρατίας του Παναμά είναι το σημαντικότερο νηολόγιο στον κόσμο και δεν είναι τυχαίο, αλλά είναι αποτέλεσμα συνεκτικής, ποιοτικής και προοδευτικής θαλάσσιας πολιτικής με την οποία έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιτροπή Υγείας των Βρυξελλών – Οδηγία 91/493 / ΕΟΚ) τιμά το Ναυτιλιακό Μητρώο του Παναμά με την ανάθεση και αναγνώριση της υγειονομικής ονοματολογίας που εφαρμόζεται στα προϊόντα της θάλασσας από πλοία παναματικού μητρώου σημαίνει περισσότερα από μια αναγνώριση προς το μεγαλύτερο και σημαντικότερο νηολόγιο στον κόσμο, κατά τη γνώμη μας είναι μια σιωπηρή αποδοχή ότι στο μητρώο τα πράγματα λειτουργούν πραγματικά!

Έχετε στα χέρια σας ένα πρακτικό εγχειρίδιο που προσφέρει με έναν απλό τρόπο τη φόρμουλα για να επιτύχετε ότι τα προϊόντα σας από τη θάλασσα γίνονται αποδεκτά με ασφάλεια και απλό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα είναι σημαντικό για τη θαλάσσια δραστηριότητα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Στη συνέχεια, θα βρείτε τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από το Ναυτικό Μητρώο της Δημοκρατίας του Παναμά όχι μόνο για το Μητρώο αλιευτικών σκαφών αλλά και για την απόκτηση της άδειας αλιείας καθώς και την ανάθεση υγειονομικού αριθμού από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 91/493 / ΕΟΚ).

Εγγραφή

Η εγγραφή ενός αλιευτικού σκάφους είναι η ίδια με εκείνη για οποιοδήποτε άλλο σκάφος αλλοδαπής εξυπηρέτησης (φορτίο, μεταφορά, ψύξη κ.λπ.)

Ανάκτηση του Lincense (Διεθνή ύδατα)

Απαιτήσεις:

Αίτηση άδειας χρήσης.
Αντίγραφο προηγούμενου διπλώματος ευρεσιτεχνίας
Φωτογραφίες του σκάφους.
Αλιευτικό ημερολόγιο των τελευταίων έξι (6) μηνών.
Συντελεστές αλιείας.
Τύπος ιχθύων προς αλίευση (αλιευτικά εργαλεία).
Δορυφορικό Σύστημα ARGOS;
Αντίγραφο του ITC – Χωρητικότητα του σκάφους
Οι άδειες αλιείας είναι διάρκειας ενός έτους και πρέπει να ανανεώνονται πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

Υγειονομικό Πιστοποιητικό (Αριθ. Υγειονομικής Οδηγίας αριθ. 91/493 / ΕΟΚ)

Τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαδικασία αυτή είναι τα εξής:

Εξουσιοδότηση στο όνομα της Gerli & Company με Apostille (το μοντέλο πρέπει να παρασχεθεί κατόπιν αιτήματος).
Φωτογραφίες του σκάφους (10 έως 15 των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων).
Επιστολή επιθεώρησης με το Apostille (επιπλωμένο κατόπιν αιτήματος).
Το πιστοποιητικό που εκδίδεται αναθέτει έναν αριθμό υγιεινής στο σκάφος που ισχύει για ένα έτος. Ο εν λόγω αριθμός υγιεινής καταχωρείται στις Βρυξέλλες από το Υπουργείο Υγείας του Παναμά.

Η αναφορά πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Μόλις ο ενδιαφερόμενος λάβει την περιγραφή του εμπορεύματος που πρόκειται να δηλωθεί για αποβίβαση ή πώληση, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να μας στείλει την εν λόγω περιγραφή προκειμένου να αποκτήσουμε χωρίς κόστος το Πιστοποιητικό Προέλευσης του εμπορεύματος που είναι δεόντως υπογεγραμμένο από το Υπουργείο Εμπορίου καθώς και το υγειονομικό πιστοποιητικό για τα εν λόγω εμπορεύματα, δεόντως υπογεγραμμένο από το Υπουργείο Υγείας.

Δεν υπάρχει κόστος για τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά.

phone number Call us +507 340-3672