Εγγραφή πλοίου σε Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι είναι ένα υπερπόντιο έδαφος που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελείται από περισσότερα από 50 νησιά. Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι είναι οικονομικά μία από τις πιο ευημερούσες στην Καραϊβική, με ΑΕΠ περίπου 38.500 δολάρια ανά πολίτη (εκτίμηση 2004). Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι εξαρτώνται πολύ από το εισόδημα από τον τουρισμό, το οποίο παράγει το 45% του εθνικού εισοδήματος. Αυτά τα νησιά είναι ο συχνότερος προορισμός για τους Αμερικανούς. Περίπου 350.000 Αμερικανοί τουρίστες επισκέπτονται αυτά τα νησιά ετησίως (1997). Άλλα εισοδήματος σχετίζονται με υπεράκτιες εταιρείες που εκμεταλλεύονται τον λεγόμενο φορολογικό παράδεισο. Η τοπική οικονομία συνδέεται επίσης στενά με τα γειτονικά αμερικανικά παρθένα νησιά, επειδή το νόμισμά τους είναι το αμερικανικό δολάριο από το 1959.

Τι πρέπει να ξέρετε για την εγγραφή πλοίου σε Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Από την άποψη της μακροζωίας, το πλοίο και γιοτ μητρώου των βρετανικών Παρθένων Νήσων, είναι νέα, αλλά καλά γνωστή και σεβαστή μεταξύ των ιδιοκτητών, τον έλεγχο του κράτους του λιμένα, καθώς και ρυθμιστικών φορέων στο πλαίσιο του κλάδου. Το μητρώο γιοτ των βρετανικών Παρθένων Νήσων (Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι) τυχαίνει να είναι το πιο δημοφιλές μητρώο του σήμερα, όταν πρόκειται για μέγα γιοτ. Οι Ευρωπαίοι ιδιοκτήτες γιοτ, θα διαδραματίσουν οριστικά μια σοφή κίνηση με την εγγραφή στις Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, μεταξύ των λόγων που την καθιστούν ελκυστική είναι ορισμένα γεγονότα, όπως αυτά τα σκάφη/κότερα πετούν την κόκκινη σημαία Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, δικαιούνται την υποστήριξη της βρετανικής προξενικής και Ύπατης Επιτροπής και την προστασία του Βασιλικού Ναυτικού.

Βασικά χαρακτηριστικά

Διαδικασία εγγραφής

Η διαδικασία ληξιαρχείων είναι η πιό παρόμοια με τα νησιά Παναμάς, Μπελίζ ή Marshall, υπό τον όρο ότι οι διατυπώσεις του και η ναυτιλιακή τεκμηρίωση γεμίζουν κατάλληλα και εκδίδονται στη δέουσα διαταγή.

Διαδικασία

  1. Έντυπο αίτησης
  2. Δήλωση επιλεξιμότητας
  3. Αρχικός λογαριασμός πώλησης/πιστοποιητικό κατασκευής/δικαστική πώληση
  4. Διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας
  5. Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας (οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι απαιτούν όλα τα καταχωρημένα πλοία της να ανήκουν σε εθνική ή νομική οντότητα)
  6. Πιστοποιητικό διαγραφής και ένα απόσπασμα του πιστοποιητικού μητρώου (εάν υπάρχει)
  7. Τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα και Apostille
phone number Call us +507 340-3672