Υποψήφιοι διευθυντές και μέτοχοι

Η υπηρεσία διευθυντή υποδειγμάτων χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζει τον υψηλότερο βαθμό ιδιωτικότητας και εμπιστευτικότητας, καθώς το όνομα του διευθυντή θα εμφανίζεται στα εταιρικά έγγραφα, σε κάθε σύμβαση επιχείρησης και, ενδεχομένως, στο επιχειρηματικό μητρώο της δικαιοδοσίας. Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης μιας υποψήφιας υπηρεσίας είναι να θέσει το ζήτημα της “διαχείρισης και ελέγχου” σταθερά έξω από μια υψηλή φορολογική δικαιοδοσία. Μετά τον διορισμό ενός υποψήφιου διευθυντή, θα υπογραφεί μια σύμβαση παροχής εξουσιοδότησης μεταξύ του πελάτη και του υποψηφίου. Θα εγγυηθεί στον πελάτη ότι ο υποψήφιος μπορεί να ενεργήσει ή να υπογράψει έγγραφα μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη και με την προηγούμενη έγκριση του πελάτη.

Από την άλλη πλευρά, ο υποψήφιος μέτοχος διορίζεται προκειμένου να προστατεύσει τον πραγματικό κάτοχο της εταιρείας από το να συνδέεται δημοσίως με την κυριότητα της εταιρείας αυτής. Μετά τον διορισμό ενός υποψήφιου μετόχου, θα υπογραφεί μια σύμβαση υπογεγραμμένης υπηρεσίας (δήλωση εμπιστοσύνης) μεταξύ του πελάτη και του υποψηφίου.

Οι επαγγελματίες υποψήφιοι επιτρέπεται να ενεργούν ως εναλλακτική λύση στα ονόματα κάτοχου μιας θέσης εντός μιας επιχείρησης. Ο υποψήφιος μπορεί να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο

Ο υποψήφιος μπορεί να είναι διευθυντής ή μέτοχος, οπότε μπορεί να παρουσιαστεί ως ιδιοκτήτης ενός περιουσιακού στοιχείου, για παράδειγμα ιδιοκτησίας μετοχών ή ακινήτων, ως εναλλακτική χρήση για τον πραγματικό κάτοχο. Ο υποψήφιος διευθυντής ή μέτοχος μπορεί να έχει ενεργό ή παθητικό ρόλο, στις περισσότερες περιπτώσεις ο σημαντικότερος ρόλος είναι ο παθητικός, οι περισσότεροι υποψήφιοι είναι κυρίως εικονικοί και δεν παίζουν ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες μπορεί να είναι διαφορετικές για τους υποψήφιους διευθυντές ή τους μετόχους. Τα καθήκοντα ή η έννοια των υποψηφίων μπορούν να επεκταθούν και να κατανοηθούν σε ορισμένα καθήκοντα και ικανότητες, όπως για παράδειγμα οι διευθυντές ή οι γραμματείς των επιχειρήσεων απαιτούν από τον σχηματισμό ή την καθημερινή συνεχιζόμενη λειτουργία μιας εταιρείας να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο από τους κανονικούς παθητικούς διευθυντές, πολύ πιο ορατό για να συνεχίσει την επιχείρηση για τον ιδιοκτήτη ή UBO. Σε μια ενεργό εταιρεία αυτό είναι ένας ενεργός ρόλος για έναν υποψήφιο διευθυντή.

Σε μια ευρεία κλίμακα σύγκρισης, ένας υποψήφιος είναι γενικά γνωστός ή αναγνωρίζεται ως γενικά υποψήφιοι διευθυντές είναι εύκολα αναγνωρισμένοι ως τέτοιοι και αυτό μπορεί να είναι αποδεκτό για πολλούς σκοπούς. Ωστόσο, εάν η επιχείρησή σας απαιτεί κάτι περισσότερο, είτε τώρα είτε στα μελλοντικά σας σχέδια, τότε θα χρειαστεί να εξετάσετε έναν ενισχυμένο ρόλο για τους υποψηφίους διευθυντές.

Εταιρείες και άνθρωποι ως υποψήφιοι

Από νομική άποψη, οι εταιρίες είναι νομικά ή νομικά πρόσωπα. Πράγματι, οι εταιρικοί σχηματισμοί μπορούν να γίνουν με άλλες εταιρείες που ενεργούν ως διευθυντές, γραμματείς και μέτοχοι. Το κάνουν ως υποψήφιοι.

Μια εταιρεία ή ένα νομικό πρόσωπο μπορεί επίσης να είναι υποψήφιος, αλλά δεν είναι φυσικό πρόσωπο – δεν μπορεί να σκέφτεται και να ενεργεί μέσω ενός ανθρώπου όπως θα ήταν σε θέση να το κάνει, ούτε με δεξιότητες και εμπειρία. Η νομοθεσία μας αναγνωρίζει αυτό το γεγονός και απαιτεί τουλάχιστον ένα ανθρώπινο πρόσωπο να ενεργεί ως διευθυντής. Αυτό το άτομο δεν έχει περιορισμούς ως προς την ηλικία, το φύλο, το πρωτότυπο ή οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο, ούτε την εθνικότητά του ούτε τη χώρα γέννησής του.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν οι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης επιδιώκουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή της εμπιστευτικότητας, προτιμάται ένα άτομο με υψηλά προσόντα και πείρα από εκείνο άλλου υποψήφιου διευθυντή που απλά εκπληρώνει μια θέση. Είναι γεγονός ότι οι υποψήφιοι διευθυντές από τον Παναμά και το Ηνωμένο Βασίλειο απαιτούν μεγαλύτερες γνώσεις και δεξιότητες, οι ιδιοκτήτες πρέπει να παρέχουν στον Παναμά ή στους βρετανικούς υποψηφίους.

Η Gerli & Company μπορεί να παρέχει εξουσιοδοτημένους διευθυντές και άλλες υποψήφιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ρόλο υποστήριξης σε ένα ποικίλο χώρο επιχειρηματικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων. και πολλά άλλα ως μια καλή παρουσίαση στην εικόνα της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν.

Οι υποψήφιοι μπορούν οριστικά να έχουν υψηλότερο κόστος στο Ηνωμένο Βασίλειο από ό, τι στον Παναμά λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά οι βασικές ευθύνες των υποψηφίων από τις δύο χώρες θα είναι οι ίδιες με αυτές που διέπονται από σχεδόν το ίδιο σύνολο κανόνων.

Οι περισσότεροι γνωστοί διεθνείς πελάτες απαιτούν πολύ περισσότερα από ένα όνομα, γι ‘αυτό προσφέρουμε μόνο AAA εγγυημένους, εξαιρετικά αποδεκτούς και επαγγελματίες υποψηφίους με πλήρη εκκαθάριση KYC και παγκόσμια αποδοχή.

Οι υποψήφιοι διευθυντές και οι μέτοχοι που εισήγαγε η Gerli & Company εργάζονται με το υψηλότερο επίπεδο ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες.

phone number Call us +507 340-3672