Εγγραφή σκαφών κάτω από τη σημαία του Παναμά

Μερικά από τα πιό σχετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχουν πάρει το ληξιαρχείο του Παναμά στο πηδάλιο των ανοικτών ληξιαρχείων του κόσμου, ή οι περισσότεροι προτίμησαν το ανοικτό ληξιαρχείο σκαφών μέσα στους ιδιοκτήτες σκαφών είναι στην πραγματικότητα εκείνοι που διευκολύνουν τη διαδικασία ληξιαρχείων, χωρίς διακινδύνευση της ασφάλειας και θαλάσσιας ασφάλειας στη θάλασσα.

Μεταξύ των πιο σχετικών έχουμε:

Η διαδικασία καταχώρισης ενός σκάφους στον Παναμά αρχίζει, αρχικά με:

  1. Επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του ονόματος. Πριν από την εγγραφή ενός πλοίου, το όνομα με το οποίο θέλει να καταχωρηθεί πρέπει να ελέγχεται με τη ναυτιλιακή αρχή του Παναμά, το ίδιο πρέπει να είναι ελεύθερο ή να μην έχει χρησιμοποιηθεί από άλλο σκάφος.
  2. Συμπληρώνοντας όλα τα δεδομένα των σκαφών μέσω ενός εντύπου αίτησης σε τρεις κύριες διαδρομές, χρησιμοποιώντας πρώτα το διαδικτυακό σύστημα «Token PKI» ή μέσω των ιδιοκτητών του πλοίου τοπικούς δικηγόρους ή νομικούς εκπροσώπους ενώπιον της ναυτιλιακής αρχής του Παναμά/γενική διεύθυνση εμπόρου Marine στον Παναμά, ή πριν από ένα Ναυτικό εγκεκριμένο Γενικό Προξενείο του Παναμά.  Για το σκοπό αυτό ο Παναμάς έχει προξενικά γραφεία στις περισσότερες λιμενικές πόλεις του κόσμου, όπως το Ρότερνταμ, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, ο Πειραιάς, μεταξύ άλλων.
  3. Μόλις το έντυπο της αίτησης έχει υποβληθεί στην ναυτιλιακή αρχή του Παναμά, η πληρωμή για την εγγραφή θα εκτελεστεί σύμφωνα με το διάγραμμα που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.segumar.com, η οποία θα αναφέρει το κόστος σύμφωνα με τη χωρητικότητα του σκάφος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, η αρχική εγγραφή θα συναφθεί με την έκδοση του προσωρινού διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ναυσιπλοΐας που ισχύει για 6 μήνες και την προσωρινή άδεια ραδιοφωνικών σταθμών, που ισχύει για την εγγραφή τριών μηνών. Η πλήρης διαδικασία θα πρέπει να έχει διάρκεια όχι περισσότερο από 48 ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται με την αίτηση έχουν γίνει δεκτές επιμελώς από τους υπαλλήλους του μητρώου, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα έγγραφα διατήρησης έχουν βρεθεί Ion Order.
  4. Πλήρες δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πλοήγησης Term. Το προσωρινό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ναυσιπλοΐας εκδίδεται για μια περίοδο 6 μηνών.  Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου ο Τίτλος κυριότητας ή ο λογαριασμός πώλησης πρέπει να καταγράφεται δεόντως στο Ναυτικό τμήμα του δημόσιου μητρώου του Παναμά. Η καταχώριση του τίτλου κυριότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε το σκάφος να μπορεί να λάβει το νόμιμο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πλοήγησης (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πλήρους διάρκειας) που έχει διάρκεια (5) έτη και (2) έτη στην περίπτωση των σκαφών αναψυχής.
  5. Υποχρεωτικά έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν για την απόκτηση πλήρους καταχώρισης όρου:

Προσωρινή άδεια ασυρμάτου. Είναι μια νομική απαίτηση ότι τα πλοία κάτω από τον Παναμά. Μητρώο πρέπει να φέρει επί του σκάφους μια άδεια ραδιόφωνο που εκδίδεται από την κυβέρνηση του Παναμά. Για το σκοπό αυτό, η αντίστοιχη αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται και να κατατίθεται μέσω των προξενείων του Παναμά στο εξωτερικό ή μέσω των γραφείων μας στην πόλη του Παναμά μαζί με την προσωρινή αίτηση εγγραφής. Η προσωρινή άδεια ισχύει για έξι (6) μήνες.

phone number Call us +507 340-3672