Νομικοί σύμβουλοι για συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών

Γκερλί & ΣΙΑ. Όμιλος συγχωνεύσεις και εξαγορές ομάδα επικεντρώνεται στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών στους πελάτες μας για τη διεξαγωγή σύνθετων συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η ομάδα προετοιμάζει την ανάλυση σκοπιμότητας των πιθανών εξαγορών και συμβουλεύει για την οικονομική στρατηγική. Η τοπική ομάδα των επαγγελματιών μας συνεργάζεται στενά με το παγκόσμιο δίκτυό μας από τις πιο αξιόπιστες δικαιοδοσίες, επιτρέποντας μας άμεση πρόσβαση στην οικονομική και επιχειρηματική κοινότητα σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον οι ομάδες βιομηχανίας μας μπορούν να υποστηρίξουν την εκτέλεση διαπραγμάτευσης με την παροχή της στρατηγικής διορατικότητας στις επιχειρησιακές και οικονομικές ανάγκες μιας επιχείρησης.

Ευθυγραμμισμένος με την ικανότητα βιομηχανίας μας, αντιλαμβανόμαστε τη δυναμική των αγορών στις οποίες οι πελάτες μας λειτουργούν καθώς επίσης και τις περιπλοκές της διαπραγμάτευσης διάρθρωσης και των διαπραγματεύσεων.

phone number Call us +507 340-3672