Φορτηγά με σκάφη τύπου “bareboat” – Διπλή εγγραφή στο μητρώο πλοίων του Παναμά

Σύμφωνα με μια συμφωνία ναύλωσης σκάφους, ένας πλοιοκτήτης μισθώνει ένα πλοίο σε έναν αερομεταφορέα ή εταιρεία διαχείρισης – τον ναυλωτή – ο οποίος στη συνέχεια γίνεται υπεύθυνος χειριστής για το σκάφος και τη λειτουργία του. Ο νόμος του Παναμά, ο οποίος επιτρέπει το διπλό μητρώο, καθιερώνει το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει σε ένα σκάφος που έχει ήδη καταχωριστεί σε ένα κράτος να είναι νηολογημένο κάτω από τη σημαία ευκαιρίας άλλου κράτους για τη διάρκεια της συμφωνηθείσας σύμβασης ναύλωσης, η οποία είναι γενικά για δύο χρόνια

Ένα τέτοιο σύστημα διπλού μητρώου (σύμβαση ναύλωσης του Panama Bareboat) δίνει τη δυνατότητα σε ναυλωτή, ο οποίος έχει μισθώσει πλοίο εγγεγραμμένο σε χώρα που δεν διαθέτει ανοιχτό μητρώο, να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του μητρώου του Παναμά χωρίς να χάσει κατάσταση στη μητρική του μητρώο. Έτσι, επιτρέποντας στον πλοιοκτήτη να διατηρήσει την πρωτότυπη ή κύρια καταχώριση, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ, αλλά θα ανασταλεί, ενώ το γυμνό πλοίο θα βρίσκεται υπό καθεστώς status quo κατά τη διπλή καταχώρηση και θα ανακτήσει την πραγματική του κατάσταση μετά τη λήξη της ναύλωσης.

Υποβάλλοντας αίτηση για την εγγραφή γυμνού πλοίου, ο Χειριστής μέσω του συμβούλου του στον Παναμά (GERLI & COMPANY) πρέπει να καταθέσει στη Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων του Παναμά την ακόλουθη ναυτιλιακή τεκμηρίωση του Παναμά:

Αντίγραφο του Χάρτη του Χάρτη στην αρχική του μορφή.
Οι ιδιοκτήτες συμφωνούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή στον Παναμά.
Πιστοποιητικό εγγραφής του πλοίου στο βασικό του μητρώο στην αλλοδαπή χώρα.
Συγκατάθεση για την εγγραφή στο Παναμά εκδοθείσα από την αρχή της σημαίας.
Η εγγραφή στο Bareboat θα ισχύει στον Παναμά για 2 χρόνια και θα είναι ανανεώσιμη.
Το σκάφος με νηολόγιο γυμνού πλοίου υπόκειται στην καταβολή των ιδίων τελών καταχώρισης που καταβάλλονται από άλλα σκάφη που έχουν κανονική εγγραφή στον Παναμά, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Η εγγραφή στο σκάφος του πλοίου bareboat δεν θα εξυπηρετεί τους ίδιους κανόνες και υποχρεώσεις με την κανονική εγγραφή, επομένως δεν θα είναι απαραίτητη η καταχώριση της πράξης ιδιοκτησίας και δεν θα εγγραφούν στον Παναμά καθαρές επιβαρύνσεις κατά του σκάφους.

phone number Call us +507 340-3672