Εξαιρετικά γνώστες και επαγγελματίες

Εργάστηκα με την ομάδα της Gerli & Company για μια θαλάσσια διαμάχη εργασίας στο ακροατήριο μας στην Πόλη του Παναμά, που αφορούσε την ταξινόμηση κατά κατηγορία φύλου. Είμαι βέβαιος ότι η επιχείρηση είχε πολλές άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, ένιωσα σαν να είχα προτεραιότητα στην επιχείρηση και κυρίως στο προσωπικό που ανατέθηκε στην περίπτωσή μας. Είχαμε επικοινωνία 24/7, ενώ επισκεπτόμασταν τον Παναμά, ήταν προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή και δούλεψε με το χέρι μαζί μου κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας. Τα μέλη του προσωπικού και οι νομικοί βοηθοί των εταίρων είχαν την καλύτερη δυνατή γνώση και επαγγελματισμό. Χωρίς αμφιβολία, αυτό που αντιλαμβανόταν ως δυσάρεστο, έγινε πιο ανεκτό.

phone number Call us +507 340-3672