Πολύ επαγγελματίας και ικανός

Έχω την απόλυτη εκτίμηση και σεβασμό για το δικηγορικό γραφείο Gerli & Company. Η περίπτωσή μας ήταν περίπλοκη και περιλάμβανε αριθμό εταιρικών δομών και καταχώριση πλοίων σε τέσσερα νηολόγια σημαίας. Υπήρχαν πολλοί δικηγόροι και paralegals που μας ανατέθηκαν, τόσο από το Παναμά όσο και από το γραφείο του Μαϊάμι. Όλοι με τους οποίους επικοινωνούσαμε ήταν πράγματι επαγγελματίες και έμπειροι στο ρόλο τους. Τελικά υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών τους. Η ομάδα εργάστηκε σοβαρά για τη διαμόρφωση αυτού που χρειαζόμασταν, μια ισχυρή επικύρωση για την ομάδα Gerli στο προσωπικό του Ft Lauderdale και στο νησί των Marshall Islands.

phone number Call us +507 340-3672