Προσοχή στη λεπτομέρεια

Έχω συνεργαστεί με την Gerli & Company εδώ και πολλά χρόνια και γνωρίζω τον Ismael Gerli για πάνω από μια δεκαετία. Όταν πρόκειται για λεπτομέρειες, δεν τίθεται ζήτημα, ο Ismael Gerli, ξέρει να τρέχει τα πλοία σε τραχιά νερά. Μπράβο

phone number Call us +507 340-3672